Hvad betyder eksponentiel acceleration for dig?

Mere end nogensinde er det den teknologiske udvikling, der skaber fundamentet for forandringer i vores verden.

Vi har gennem de sidste mange år vænnet os til, at digitaliseringen udvikler sig voldsomt hurtigt. Det nye er, at bioteknologi, robotter, kunstig intelligens og meget mere også er blevet digitalt og kommer til at accelerere på samme måde, som informations-teknologi har gjort det de sidste 50 år – eksponentielt.

FORSTÅ FREMTIDEN fortæller, hvordan teknologier som bioteknologi, robotter og kunstig intelligens udvikler sig og præsenterer en metode til at forstå og udnytte den teknologiske udvikling. En udvikling, som ikke bare er hurtig. Den er eksponentielt accelererende. 


Forbilledlig formidling af et kompliceret emne med stor relevans for folk der arbejder med udvikling af en virksomhed eller samfundet. Skrevet kort og letlæseligt, så man får den læst. Har klart kvalificeret min forståelse af omfang og effekter af accelererende teknologiske udvikling. Bogen forholder sig ikke ret meget til udviklingens negative konsekvenser, men giver sig heller ikke ud for at ville det. Nogle påpeges som oplæg til refleksion. Og der er nok at reflektere over – både nye muligheder, konsekvenser og udfordringer.
— Jasper Steinhausen Chief Innovation Manager at COWI